Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomocná plemenná kniha

 Podmínky pro zápis klisny do Pomocné plemenné knihy: 

 
1. teplokrevné klisny s vyšším podílem PGKK než 0%, které není možné zapsat do vyšších oddílů PK


2. klisny kohoutkové výšky nejméně 156 cm KVH


3. klisna se známým původem nejméně do 2. generace

 

4. plnokrevné klisny  - udělený výběr platí po dobu pěti let na základě těchto podmínek : 

   a) jasně vyjádřen honební typ koně

   b) tělesné rozměry odpovídají řádu PK KK

   c) bělky nemají přístup do PK KK

   d) bez charakterových vad

   e) klisna nesmí být připuštěna hřebcem A1/1 v rámci PK KK

   f) vlastní výkonnost, případně matky či pravých sourozenců doložená Jockey clubem ČR nebo ČJF

  •  v překážkových dostizích GH min čtyřleté klisny 58 kg na 3 - 4 tis.m., pětileté klisny 62 kg na 4 - 4,5 tis.m., starší 68 kg na 4,5 tis. a více
  • ve všestrannosti úspěšně dokončana CCI *
  • ve skokových soutěžích absolvovaný ,,S" parkur

 

 

Klisny zapsané v Pomocné plemenné knize koní Kinských:

 

A 1/1