Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze VV konané dne 1. 12. 2015

16. 12. 2015

 

Zápis ze schůze VV konané dne 1. 12. 2015 v Hradištku u Sadské

ke stažení ZDE


Přítomni: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Hejhal, P. Dvořák,

1. Kontrola zápisů:
Usn. 16/1+2: trvá (výjimka pro rok 2015 - dodatečný zápis matky hříběte do PKK)
Usn. 17/1: VV pověřuje P. Dvořáka převzetí agendy a dočasné předání LP k vyřízení došlé a
nevyřízené pošty.- splněno. Materiály po tajemnici předány LP vč. razítka. Nebylo možno převzít
mailovou poštu, proto PD vyzval členy mailem, aby poštu od 1.10. t.r. zopakovali na adresu PD či
LP.
Usn. 17/2: Odeslat na ÚEK seznam koní, kterým byla udělena Prémie - splněno
Usn. 17/3: VV se v roce 2016 vrátí k tématu upřesnění českého názvosloví barev koní v rámci
chovu KK. Vyzve ke spolupráci pedagogy VŠ. (PD)- trvá
Usn. 17/4: VV ukládá PD prověřit, zda majitelé hřebců ze seznamu 2015 mají zájem hřebce
poskytnout i pro 2016, a aktualizovat údaje (změna majitele, stanice, výkonnost vlastní, potomstva)
- splněno.
Usn. 17/5: VV ukládá PD sestavit a zajistit vytištění publikace 2015 a její rozeslání členům.
Ing. Regner bude požádán o sestavení Hodnocení chovu (PD).
Usn. 17/5: VV navrhuje změnu ZŘ - ujednocení teplokrevných plemen. V tomto smyslu odešel
dopis na MZe. Změnu musí zpězně odsouhlasit VH svazu (změna ZŘ) - trvá do VH

2. Plemeníci pro rok 2016:
Ze seznamu 2015 vyšktrnut 918 Alois (úhyn), doplněn 2184 Milton Kinský a 2186 Wolkenwind.
Hřebec Sintil-K (majitel NH Kladruby) nebude v 2016 v chovu využit.
Usn. 18/1: Zaslat seznam hřebců na ÚEK - PD

3. Dotace:
LP informovala o schválené dotaci na NP (332 tis. Kč) a chovatelskou publikaci (45 tis. Kč).
Dle ÚEK je v PK KK zapsáno k 4/Q 2015 - 305 koní, dle toho dotsace na PK.

4. Valná hromada 2016:
Neděle 6.3. 2016. O příspěvek byl požádán doc. Majzlík (ČZU)

5. Zařazování klisen do chovu:
Dle nyní platného Řádu PK musí být klisna narozená v rámci PK jiného teplokrevného či
plnokrevného plemene zařazena do chovu KK (zápis do PK KK) pokud splňuje v řádu uvedené
podmínky a na základě výběru komisí jmenovanou VV SCHKK.
VV navrhuje pro rok 2016 tyto svody:
- v termínu VH (6.3.)
- v termínu I. až III. - požádat pana Volfa o organizaci a termín (PD) – sám žádá o svod klisen A1/1
- v termínu NP -28.8.
Podmínky: min. 3 klisny, cestovné komisi uhradí svaz, majitel uhradí poplatek za zápis (850 +
DPH) při doručení zápisu doporučenou poštou.
Individuální svod u majitele: Veškeré náklady komise hradí majitel klisny. Komisi na jeho žádost
jmenuje VV.

6. Různé:
a/ Pí Tichá požádala v souvislosti s nabídkou hřebce 2810 Mistrál k prodeji do zahraničí o
potvrzení, že hřebec je zapsán v PK hřebců KK.
Usn. 18 /2: PD zašle certifikát a Publikaci 2014, kde je hřebec uveden
b/ Pí Šťastná žádá o přeřazení klisny 48/883 Čamba do HPK -
Usn. 18/3: kontrola splnění podmínek, žádost na ÚEK a odpověď - PD
c/ Pí Šťastná dále žádá o info k zapsání klisny CT 25/182 Mimóza do PK KK.
Usn. 18/4: Ve smyslu ŘPK odpoví PD
c/ Dipl.-Ing. Andrea Friebe (Německo) - hledá pro připuštění cremello/perlino licentovaného
hřebce.
Usn. 18/5: Telefonicky vyřídí PD
d/ Pí Tina Vesselbo, Torring, Dánsko - informuje SCHKK, že v Němesku jsou v rámci PK
Zuchtverband fur deutsche Pferde licentováni dva hřebci s původem KK:
Opál, CT, palomino, po Mistral z matky po Burbon a
Kvolbaek’s Amazing Aqus, palomino, z matky CT Hana Kinská, po Hurikán z Anety po Almhirt
týnský).
Usn. 18/6: PD mailem poděkuje za zaslané informace o hřebcích. Vzhledem k tomu, že nejsou
SCHKK známy další informace - splnění podmínek ŘPK, s jejich chovným využitím v rámci PK
KK se neuvažuje.
e/ Pí Jungingerová žádá o info k zařazení klisny Hillary do PK KK. (po Garut Humburský, z
Henessy Kinská po Almhirt Kinský), cremello, maj. Dr. Dobertin, Německo.
Usn. 18/7: PD odpoví ve smyslu ŘPK (výběr komisí)
f/ Pan Givanni Kinský dal Borgo a jeho dcera Eleonora žádají SCHKK o zapsání klisny 80/654
Lata Brandys; CS;, 6,25 % PGK. Klisna startuje ve vysokých paradrezurních závodech s Nastasou
Vištalovou.
Usn. 18/8: VV si váží zájmu rodiny Kinských o chov plemene KK a jmenuje komisi pro doplnění
podkladů pro zápis do HPK.
Usn. 18/9: VV navrhne VH udělení čestného členství podině Kinských dal Borgo.


Příští schůze výboru – leden 2016


zapsal: PD
schválila: Lenka Gotthardová