Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výkonnostní zkoušky koní Kinských 13.9.2013

8. 7. 2013

 Rozpis zkoušek výkonnosti 3-letých  klisen  ČT, CS, KK  


a  3-letých a 4-letých  hřebců  KK  

pro rok  2013

14768-equus-kinsky-heimdals-hamlet.jpg

 

Program

9.oo hod.  - výkonnostní zkoušky tříletých klisen a tří a čtyřletých hřebců

17.oo hod. - přednáška na téma optimální krmení koní

 19.oo hod. - degustace vín a beseda chovatelů

 

 

1. Základní údaje:

    Pořadatel: Jezdecká škola Equus Kinsky v Hradištku u Sadské

    Datum:     13.  9.  2013      pátek

    Místo konání: areál jezdecké školy

    Kolbiště: pískové

    Předseda komise: ing. Otakar Vondrouš

    Časový rozvrh: v 9.00 začátek  výkonnostní zkoušky klisen

    odpoledne po ukončení zkoušek klisen proběhne zkouška 3 a 4 letých hřebců SCHKK

    dle zkušebního řádu, který naleznete na www.equus-kinsky.cz – SCHKK – zkušební řád –

    bod č. 4 a)

    Pořadatelé si vyhrazují právo časový rozvrh upravit na základě došlých přihlášek.

                     Program:  1) zkouška ve volnosti - klisny

                                      2) drezura + kavaletová a následně postupová řada - klisny

                                      3) zkouška 3 a 4 letí hřebci

 

2. Technické údaje:

    Předpisy: Všeobecná pravidla pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti koní                        

                    Vydaná  SCHČT  ČR .

    Způsob předvádění: úbor jezdců  dle pravidel ČJF, při předvádění na ruce jezdecký úbor mimo čapky

         nebo bílá košile s bílými kalhotami a bílou sportovní obuví.    

    Výstroj koní: k předvádění pod sedlem nejsou povoleny žádné pomocné otěže.

         Na žádost majitele může komise povolit koni martingal. Ostruhy nejsou povoleny. Kamaše a zvony  jsou povoleny pouze ve skokové zkoušce.    

     

2. a) Zkoušky výkonnosti 3-letých  klisen ČT a CS  zapsaných do HPK a PK ČT,CS :

    b) Zkoušky výkonnosti 3-letých  klisen KK  zapsaných do HPK a PK  KK :

    Zkouška pod sedlem :

    - skok ve volnosti 100 - 110 - 120 cm, šířka 110 cm

    - drezura

    - 2 x kavaletová řada v klusu

    - postupová skoková řada z klusu – výška  85 – 95 – 105 cm

                                          šířka   80 –   90  cm      

3.  Všeobecné údaje                                                    

      Jmenovité přihlášky zasílejte do 8. 9. 2013  na e-mail: js@equus-kinsky.cz nebo na adresu:
      Jezdecká škola  Equus Kinsky, Hradištko 126, 289 12 Sadská, info tel. P. Půlpán  777 247 110

      Je nutné přivézt s sebou originál osvědčení o původu koně.

      Prezence: do 9.00 hod.

      Účastnický poplatek:podle počtu přihlášených koní od 500,-   do 700,- Kč /za koně

      Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.

 

4.  Veterinární předpisy

     Vedoucí ekipy předloží při prezenci veterinární osvědčení pro přesun koní nebo platný                

      zdravotní průkaz řádně vyplnění dle podmínek stanovených SVS Praha. Krevní testy 
     a veterinární potvrzení o přesunu koní ne starších tří dnů je povinné.          

                         

5.  Poskytované služby

     Veterinární služba:  MVDr. Pernicová

     Lékařská služba: Nemocnice Nymburk

 

6.  Dotační zvýhodnění: Klisny, které absolvují výkonnostní zkoušku, mohou uplatnit nárok na                          podporu MZE ČR, čl. 2.A.f.5:

     a) klisny  tříleté    ČT, CS    -      do 16.000,- Kč

     b)  klisny  tříleté  KK            -     do   7.000,-  Kč

 

     Ing.  Otakar  Vondrouš                                                        Petr  Půlpán

    za Equiserviskonzulent  a  SCHČT                                      za Jezdeckou školu                                                                                                         Equus Kinsky