Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na Valnou hromadu KK 1.3.2015

3. 2. 2015

Výbor svazu chovatelů koní Kinských

si Vás dovoluje pozvat na

Valnou hromadu

která se koná v neděli 1. března 2015

v areálu JŠ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské

 

Prezentace: 9.00 hod. (zaplacení čl. příspěvku)

Začátek VH: 9.30 hod.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu a přijetí nových členů

3. Volba mandátové a návrhové komise

4. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

5. Zpráva Revizní komise

6. Plán činnosti na rok 2015

7. Schválení – Stanov, Chovného cíle, Šlechtitelského programu, Řádu PK a řádu výžehu, Zkušebního řádu a Finančního řádu.

Materiály byly dány členům k diskusi na www a adresně zaslány mailem. Došlé návrhy a připomínky byly projednány a bylo na ně adresně odpovězeno. Souhrné zpracování bude zveřejněno na www. schkk.cz. Za konkrétní a konstruktivní návrhy děkujeme :-) Konečný termín k podání písemných návrhů ke všem materiálům je 15. 2. 2015.

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

Na VH budou rozdány hlasovací lísky členům, kteří budou mít zaplacený členský příspěvek na rok 2015. Přihlášky do diskuse budou podávány písemně a délka diskuse je ohraničena na 5 min.

Těšíme se na hojnou účast!

sckk_logo_color.jpg