Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národní přehlídka koní Kinských 2014

3. 9. 2014

 

Svaz chovatelů koní Kinských

Národní přehlídka koní Kinských,

 

pořádaná dne 30. 8. 2014, v areálu JS Equus Kinsky v Hradištku u Sadské

sckk_logo_color.jpg

V závěru prázdnin v sobotu 30. srpna proběhl další ročník Národní přehlídky koní Kinských.  Na akci bylo přihlášeno 50 koní rozdělených do 12 kategorií. Ač předpověď počasí nebyla příznivá, po celou sobotu panovalo příjemné letní teplo.

Národní přehlídky probíhají tradičně v Hradištku u Sadské, kde má své sídlo Svaz chovatelů koní Kinských.  Tak tomu bylo i v letošním roce.

Hodnotící komisi tvořili zkušení odborníci – pozvání letos přijal dlouholetý chovatel, hodnotitel koní a excelentní znalec hipologické historie Otto Dlabola, předsedou komise byl zkušený Ing. Otakar Vondrouš, který dlouhá léta pracoval jako zootechnik JZD Humburky, kdysi největšího družstevního chovu koní v Československu a třetím komisařem byl světa znalý Jan Chýle, který sbíral chovatelské a jezdecké zkušenosti již od malička hlavně od svého otce.

Na přehlídku zamířili chovatelé nejenom z různých koutů České republiky, včetně západních a východních Čech, ale také například z Německa a z Holandska. Akce se zúčastnil i Národní hřebčín Kladruby nad Labem, který v Hradištku předvedl mladého hřebce po 1159 Sinuhet – K. V roli aktivní chovatelky představila své koně například paní Miroslava Čapková, která se počátkem 90. let ujala zrestituovaného chovu koní svého otce pana Frynty, kterému byli koně v 50. létech min. století znárodněni. K tradičním vystavovatelům patřila Jana Březinová z Buršic, Jiří Kroutil z Markovic u Chrudimě, který byl v Hradištku letos velice úspěšný, ale také Jana Rébová z Prahy, manželé Novotných z Ptáčova u Třebíče a samozřejmě koně JŠ Equus Kinsky.

1._hribata_2014-_1_mauricius_kinsky_5_.jpg Při přehlídce byli představeni koně Kinští a také koně s jednostranným podílem genů koní Kinských. Z letošních hříbat se na přehlídku dostavila čtveřice, z nichž dvě hříbata byla po 1159 Sinuhetovi –K a další dvě, exteriérově velmi pěkná hříbata, byla podílová. V této kategorii nebyla udělena chovatelská prémie, ale hřebeček Mauricius Kinský získal titul – Splněna kvalifikace pro udělení Prémie  a rovněž v další skupině, kam bylo přihlášeno pět klisen ve věku jednoho roku až tří let, nebyla udělena Prémie. Klisny čtyřleté až osmileté byly zastoupeny osmi kvalitními klisnami, z nichž komisi nejvíce zaujala Tara Kinská a Jamajka Kinská a byla jim udělena Prémie. Isabela 82/8 Tara Kinská je z chovu a v majetku Jiřího Kroutila z Markovic u Chrudimě po 718 Mineral  z 52/258 Tája po 2712 Taarlo Kubišta – 2. Druhou Prémii získala 10/749 Jamajka Kinská, která se narodila a zároveň patří manželům Půlpánovým z JŠ Equus Kinsky z Hradištka, je po 1056 Mailisko ze 41/131 Jees Kinské po 333 Almhirt týnský.

4._klisny_2005-2000-_10_taja_3_.jpg

Mezi devítileté až čtrnáctileté klisny bylo přihlášeno rovněž 8 klisen a mezi nimi získala Prémii matka Tary Kinské isabela  52/258 Tája po 2712 Taarlo Kubišta – 2 z VČ 1180 Alice po 333 Almhirtovi týnském neboli Červánkovi. Klisna je z chovu ing. L. Jelínka a v majetku Jiřího Kroutila. V další kategorii patnáctiletých a starších obdržela kýženou Prémii plavka 22/244 Nomura po 702 Aquilas z VČ Nely po 23 Varin lipský. Majitelkou i chovatelkou této klisny je Miroslava Čapková ze Štekerova mlýna u Františkových Lázní.  Dále následovala kategorie klisen s letošními hříbaty, kdy byla posuzována celá dvojice, v této kategorii Prémie nebyla udělena, ale dvojici Mirabel Kinská a Mauricius Kinský byl udělen titul – Splněna kvalifikace pro udělení Prémie.

Pak již přišli na řadu valaši, v kategorii nejmladších valachů nebyla Prémie udělena, mezi čtyřletými až osmiletými ji získal čtyřletý ryzák 83/23 Hannibal LD po 718 Mineral z 27/68 Leonky po 440 Ascot. Tento byl odchován RNDr. Petrem Dvořákem z Prahy a zároveň je také v jeho majetku. V kategorii starších valachů devítiletí a starší obdržel Prémii Nugát Kinský po 556 DAF Ondráš z VČ 1702 Nugety po 250 Burbon. Pochází z chovu JŠ Equus Kinsky a je v majetku paní Andrei Brdlíkové z Tlučeně u Litoměřic. .

V kategorii ročních až tříletých hřebců byli přihlášeni čtyři mladí hřebci a v této kategorii obdržel Prémii  tříletý isabel 82/36 Milton po 718 Mineral z 41/726 Manky po  333 Almhirt týnský z chovu a v majetku Jiřího Kroutila. Tak se koně ze Stáje Markovice stali nejúspěšnějšími účastníky přehlídky, neboť Jiří Kroutil přivezl tři koně a všichni obdrželi Prémii.

V kategorii čtyřletých až osmiletých hřebců se představilo 6 koní a v této skupině byl nejúspěšnější čtyřletý isabel 82/30 Sintil – K z chovu a v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem.  Je po plemenném hřebci 1159 Sinuhet – K, který byl před několika lety prodán z NH Kladruby n. L. paní Malé. Je to plemeník velmi dobrého charakteru a výborných skokových schopností. Matkou Sintila – K je hnědka 45/365 Tilia po 5004 Titus.

Ještě byla udělena Cena kondice a to sice teprve jedenáctileté klisně 63/455 Noemi po 556 DAF Ondráš z 45/452 Calify-K po 411 Comero z chovu Petra Zány a v majetku JŠ Equus Kinsky Hradištko u Sadské. Klisna byla ve vynikající výstavní kondici.

Nejlepším předvádějícím byl komisí opět ohodnocen Leoš Novotný, neboť společně se svojí paní Monikou vzorně předvedl své koně, ale i koně řady dalších zúčastněných majitelů. Práce na tréninku předvádění fríských koní přenesla plody i do předvádění jiného plemene.

Následujícího dne proběhla velice pěkná akce s názvem Slavnosti koní. V jejím dopoledním programu se prezentovala ještě řada dalších koní, včetně koní Kinských.  Nechyběla zde ani jezdkyně NH Kladruby n. L. Iva Hejlová, která jako hostující člen Stáje Markovice předvedla mladou klisnu Taru Kinskou v drezurní úloze stupně Z.

A o odpoledním programu  Slavností koní si sdělíme informace později.

LG

 

 

 

Výsledková listina

ke staženi ZDE

 

 

Odkaz na fotografie : 

http://lucasok.rajce.idnes.cz/Narodni_prehlidka_koni_Kinskych_-_30.8.14/ 

 

http://minervapd.rajce.idnes.cz/Narodni_prehlidka_KK_2014/

 

http://foto-dostihy.rajce.idnes.cz/30.08.2014-Narodni_prehlika_koni_Kinskych/

 

http://rebeccaphotos.rajce.idnes.cz/Narodni_prehlidka_koni_Kinskych_-_30.8.2014_-_Klisny_2010_-_2006/