Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkoušky výkonnosti 2016

14. 7. 2016

R o z p i s

 

 

zkoušek  výkonnosti  3 a  4   letých  klisen  KK a   CS   a  3 a 4  letých  hřebců  KK    pro rok  2016

 

Dotace  na  zkoušku  klisen dle  MZe  ČR,  čl. 2.A.f.5   jsou pouze pro tříleté klisny,  čtyřleté klisny mohou zkoušku absolvovat pro svoji vlastní výkonnost, ale bez dotace.

 

1. Základní údaje:

    Pořadatel:  Jezdecká škola  Equus  Kinsky  v  Hradištku u Sadské

    Datum:    13.  9.  2016     

    Místo konání:  areál  jezdecké  školy

    Kolbiště:  pískové s geotextilií

    Terání zkouška hřebců: Dostihové závodiště v Lysé nad Labem

    Předseda komise:  ing. Otakar Vondrouš

    Časový rozvrh:   v   9.00   sraz všech účastníků  výkonnostních  zkoušek  klisen a hřebců a stanovení přesného časového programu pro zkoušky klisen  a hřebců, zkoušky budou probíhat  dle zkušebního řádu, který naleznete na www.schkk.cz - zkušební řád –  bod č. 4 a)

    Pořadatelé si vyhrazují právo časový rozvrh upravit na základě došlých přihlášek.

       Program :  1)  zkouška ve volnosti  hřebci , klisny

                   2) drezůra + kavaletová a následně postupová řada  hřebci , klisny

                   3) zkouška 3-letí hřebci

 

2. Technické údaje:

    Předpisy: Všeobecná pravidla pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti koní vydaná  SCHKK a SCHCS.

    Způsob předvádění: úbor jezdců  dle pravidel ČJF, při předvádění na ruce jezdecký  úbor mimo čapky nebo bílá košile s bílými kalhotami a bílou sportovní obuví.    

    Postroj koní: k předvádění pod sedlem nejsou povoleny žádné pomocné otěže. Na žádost majitele může komise povolit koni martingal. Ostruhy nejsou povoleny. Kamaše a zvony jsou povoleny pouze ve skokové zkoušce.    

    

3. Zkoušky výkonnosti 3-4 letých teplokrevných klisen zapsaných do HPK a PK :

Zkouška pod sedlem :

    - skok ve volnosti 100 - 110 - 120 cm, šířka 110 cm

    - drezura

    - 2 x kavaletová řada v klusu

    - postupová skoková řada z klusu – výška  85 – 95 – 105 cm

                                                         šířka   80 –   90  cm    

 3.  Zkoušky výkonnosti 3-4 letých hřebců:

Zkouška se řídí Zkušebním řádem koní Kinských (www.schkk.cz)

  • Skok ve volnosti  100-110-120 cm
  • Drezurní úloha na obdelníku 20 x 60 m
  • Výcvik – nakládání a vykládání z dopravního prostředku, zvedání končetin, celkové chování
  • Kavaletová a postupová řada
  • Parkur
  • Terénní zkouška

 

Teréní zkouška proběhne na dostihovém závodišti v Lysé nad Labem.

S koňmi je možné přijet trénovat a seznámit z prostředím jak terénní zkoušky v Lysé nad Labem, tak s ostatními částmi zkoušky v areálu JŠ Equus Kinsky den před konáním zkoušky nebo kdykoliv po domluvě s panem Půlpánem tel.: 777 247 110, js@equus-kinsky.cz

 

4.  Všeobecné údaje                                                    

      Jmenovité přihlášky s kopií osvědčení o původu koně zasílejte  do  10. 9. 2016  na e-mail :

      js@equus-kinsky.cz      nebo na adresu:   Jezdecká škola  Equus Kinsky , Hradištko 126, 289 12 Sadská , Půlpán  777 247 110,  776 057 706

      Je nutné přivézt sebou originál osvědčení o původu koně.

      Prezence -    do   9.00  hod.

      Účastnický poplatek:  podle počtu přihlášených koní od 500,- do  700,- Kč /  za koně

      Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.

 

5.  Veterinární předpisy

Vedoucí ekipy předloží při prezenci platný zdravotní průkaz koně řádně vyplnění dle podmínek stanovených  SVS  Praha. Krevní testy nesmí být starší 6 měsíců.    

                         

6.  Poskytované služby

     Veterinární služba :  MVDr.  Černá Alena

     Lékařská služba :     Nemocnice Nymburk

 

7.  Dotační zvýhodnění: 3 leté  klisny, které absolvují výkonnostní zkoušku, mohou uplatnit nárok na podporu MZe ČR, čl. 2.A.f.5 :

     a) kůň  Kinský                   -  do    7.000,-  Kč

     a) slovenský teplokrevník   -   do   16.000 ,-  Kč .

 

   

     Ing.  Otakar  Vondrouš za Equiserviskonzulent , SCHKK, SCHCS   

    Petr  Půlpán za Jezdeckou školu Equus Kinsky

88.jpg