Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 34. schůze VV SCHKK, 14. 8. 2018

16. 8. 2018

Zápis ze 34. schůze VV SCHKK konané dne 14. 8. 2018 v Hradištku u Sadské 

Přítomni za VV: L. Gotthardová, L. Půlpánová, P. Půlpán, J. Kroutil, J. Hejhal, G. Křístková,
P. Dvořák, J. Tvarůžek (RPK)

Omluveni: J. Březinová (za RK), O. Vondrouš, J. Chýle (za RPK), 

1. Kontrola zápisů: 
Usn. 28/1: KK jako národní plemeno. VV se bude zabývat možností předložit MZe návrh na uznání KK jako Národní plemeno - trvá

Usn. 30/5: VV pověřuje LG se dotázat ZSSe a upozornit tento svaz, aby neuznával nedovolené
využití plemenného výžehu, která má vztah k historicky významné rodině Kinských.- trvá
Usn. 31/5: VV na návrh RPK ze posuzovatele KK jmenuje: Janu Březinovou, Jana Tvarůžka,
Jiřího Kroutila. Jmenovaní budou po zveřejnění na www pracovat pod hlavičkou SCHKK. Jmenovaní posuzovatelé (pouze pro zápis klisen do PK KK) - bude s nimi uzavřena DPP a stanoven ceník za za úkon a cestovní náhrady až po jednání VH ASCHK, pro ujdenocení postupu. - dnes dopřesněno (viz. bod 6.)- splněno, DPP podepsány s datem 14. 8. 2018, zveřejnit na www (PD)
Usn. 33/1: Na zkoušky hřebců přijmout výhradně hřebce doporučené na NP (výjimku může udělit RPK) - trvalý úkol, dále nesledovat
Usn. 33/2:
Stanoven ceník úkonů (Popis klisen KK a v ŘPK uvedených plemen, mimo hromadné akce pořádané SCHKK- zde náklady nese svaz). - trvalá platnost, zveřejnit na www

2. Národní přehlídka
a/ Přihláška - zveřejněna na www, mailem, EKR
b/ Komise MVDr. J. Müller, O. Vondrouš, J. Tvarůžek - (Ing. Jelínek a Ing. Vítek se omluvili)
d/ Pozvánky hostům - elektronické (PD), tištěné (PD-- splněno

e/ Plaketa všem účastníkům, šerpa pro Prémie (15 ks + 5 hříbata), modrá, žlutý tisk bez ročníku - LP
f/ Katalog + povýstavní- JH
g/ Moderování - dopoledne LG; odpoledne (Slavnosti koní) - LG + další v jednání
h/Výžehy a popis klisen - MVDr. Jindřich Müller - projednáno

ch/ Pozvání hostů z Veter. univerzity ve Vídni - LG- - dosud nereagovali na písemné pozvání
i/ pořadatel u boxů pro hladký nástup - zajistí PP
j/ ke scénáři: kategorie shromáždit v předkruhu, nástup celá katagorie, k posouzení dle katalogu
k/ odpolední blok - nástup VŠECH účastníků dle kat. čísel, vyhlášení Prémií, předání šerpy (LG + Ing. Vondrouš za komisi)
l/v kanceláři po odpoledním bloku KK: zápis Prémií, vydání plakety, sponz. daru, podpis a doplnění faktury a vrácení PK - PD, a určená pomoc
m/ Popis klisen pro zápis do PK a popis hříbat - od 14,30 hod. (MVDr. J. Müller)

3. Šampionát koní Kinských
Dát výzvu na www - PD - splněno

Propozice a program jako v minulém roce - PP
Posuzovatelé: Andrea Bašková (D), Jiří Kroutil (P)

4. Zkoušky klisen a hřebců KK
Pozvání do EKR, program viz 2017. - splněno (zatím 2 hřebci a 4 klisny). PP se dotáže, zda je možná účast i klisen CT a CS.

Předvýběr hřebců na NP!

Jmenovaná komise: Ing. Vondrouš, J. Tvarůžek, J. Kroutil- splněno

6. KMK
PP informoval o proběhlých 3 kolech skoky + 1 kolo drezura. Kladná odezva, účast vyšší než v předchozím roce.. Účastníky kladné hodnocení (i z důvodu dotace a příspěvku na přepravu).Zpracováváno vyúčtování prvé části a podkladů pro dotaci.

7. Různé
a/ Podaná žádost o dotaci na NP (LP)
b/ EKR - vydat elektronicky do pol. července (PD)- splněno
c/
Výběr pro hřebce 525 Taarlo Kubišta (inseminační dávky), - o výběr požádal p. Buk, RPK
jednomyslně doporučila (písemně dodal Ing. Vondrouš),- VV schvaluje doporučení RPK. Předprojednáno s ÚEK. - splněno, nezabřezly, další dávky pro 2019 (o výběr požádat až pro 2019)
d/ VV požádal o vydání ŽL pro případnou možnost hosp. činnosti (schváleno VV per E-mail  dne 7. 8. 2018)
e/ Zapsané klisny do PK KK od poslední schůze VV:
    2/467 Bacardi (HPK)
    11/897 Glen Samantha (HPK)
    82/Markýza (HPK)    

Příští schůze:    bude určeno po NP            Zapsal: PD    Schválila: LG