Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Valné hromady SCHKK 2018

17. 5. 2018

Usnesení Valné hromady SCHKK

konané dne 28.4.2018 v Chlumci nad Cidlinou

 

1. Valná hromada bere na vědomí:

    1.1. Zprávu předsedkyně SCHKK o činnosti svazu za rok 2017

    1.2. Doplňující zprávy o činnosti

    1.3. Zprávu Revizní komise SCHKK

    1.4. Informaci o přijetí nových členů SCHKK

1.5. Dodatečné schválení delegátů na VH ASCHK (dřívější termín) – Lenka Gotthardová, Petr Dvořák, Petr Půlpán

  

2. Valná hromada schvaluje:

    2.1. Zprávu o hospodaření SCHKK za rok 2017

    2.2. Plán akcí SCHKK na rok 2018

    2.3. Finanční plán SCHKK na rok 2018

    2.4. Řád pro oceňování exteriéru koní Kinských

2.5. Dotaci na hříbě narozené v roce 2019 ve výši 100.000,-Kč s podmínkou max. 5.000,-Kč na jedno hříbě, za podmínek předložených VV – dotace určena pro chovatele, kteří v roce připuštění 2018 a v roce narození hříběte 2019 budou členy SCHKK

2.6. Požádat MZe o přidělení pořádání KMK pro rok 2018

 

3. Valná hromada ukládá Výkonnému výboru SCHKK:

    3.1. Organizačně a finančně zajistit realizaci plánu akcí na rok 2018

    3.2. Zajišťovat propagaci SCHKK a KK v Čechách a v zahraničí

    3.3. Prověřit a pracovat na možnosti ochrany zájmů SCHKK a chovu KK v zahraničí

    3.4. Vyhodnocovat minimálně jednou ročně šlechtitelskou práci SCHKK

3.5. Pořádat pro členy SCHKK chovatelské besedy

3.6. Uzavřít smlouvu s pořadatelem KMK – JŠ Equus Kinsky o uspořádání KMK ve skoku a drezuře s tím, že finanční riziko ztráty akce neponese SCHKK, ale pořadatel akce, který po uzavření ročníku předá SCHKK konečné vyúčtování

 

 

Členové Návrhové komise VH: 

předseda Ing. Jaroslav Hejhal, 

člen Irena Eretová

člen Josef Volf

 

 

 

Zapsal Ing. Jaroslav Hejhal

 

Přečteno a  schváleno jednohlasně Valnou hromadou SCHKK v Chlumci dne 28. dubna 2018