Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád pro oceňování exteriéru koní Kinských

13. 4. 2018

Řád pro oceňování exteriéru koní Kinských
Interní směrnice SCHKK

I. Stupně ocenění:
-   Prémie
-   označení Prémiovaná klisna/hřebec/valach SCHKK
II. Udělení Prémie
a/ Na Národní přehlídce KK, případně na jiné, předem Valnou hromadou v daném roce schválenou akcí, může být jedincům ve všech vypsaných třídách, které uzná posuzovatelská komise za typické představitele plemene KK, udělena Prémie. Ve třídě „Klisna s hříbětem“ je Prémie udělena klisně.
b/ Udělení Prémie není nárokové, musí být uděleno výhradně v den pořádání akce a její vyhlášení musí být na akci zveřejněno a zdůvodněno.
c/ Udělení Prémie je VV SCHKK potvrzeno do Průkazu koně, resp. Osvědčení o původu koně a nejpozději do 14 dní po akci písemně oznámeno Ústřední evidenci koní.
d/ Udělená Prémie je ÚEK zapsána do PK KK a je trvalou součástí evidovaných podkladů daného jedince.
e/ Udělení Prémie je vyznačeno 
v Osvědčení o původu u jména oceněného jedince. Počet udělených Prémií je v PK vyznačen do počtu tří hnězdičkou.
f/ K uděleným Prémiím se přihlíží při zápisu klisen do oddílů PK KK (viz. Řád PK KK, odst. 7.1.)
Počet udělených Prémií jednomu jedinci v různých letech, resp. na různých akcích v jednom roce, není omezen.
g/ Evidenci jedinců, kterým byla udělena Prémie, vede VV SCHKK a seznam zveřejňuje na svých www a chovatelských materiálech/publikacích.
III. Označení Prémiovaná klisna/hřebec/valach SCHKK
a/ Jedinec (klisna, hřebec, valach), který získal 3 Prémie, min. ve dvou letech, bez ohledu na věk, získává čestné označení Prémiovaná klisna/hřebec/valach SCHKK 
b/ Udělené označení je vyhlášeno VV SCHKK automaticky, nejpozději do 14 dní po získání 3 Prémie, a stává se trvalou součástí podkladů jedince v PK KK. 
Osvědčení o přiděleném označení předá VV SCHKK majiteli jedince na nejbližší Valné hromadě SCHKK. 
c/ Majitel oceněného jedince je oprávněn toto označení uváděl u jména jedince při všech příležitostech doma i v zahraničí, 
k propagani chovu KK.

Schváleno VV SCHKK 6. 2. 2018
Schváleno VH SCHKK: (Předloženo ke schválení VH 28. 4. 2018)