Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připouštěcí sezóna 2017

9. 2. 2017

Na okraj nové připouštěcí sezony

Únor se blíží do své poloviny a vy, chovatelé koní, jistě zvažujete další plány v chovu, vybíráte podle vás nejvhodnější plemeníky pro své klisny. V tom vám jistě nechci radit, spíše vám dát, ze zkušenosti tajemníka SCHKK, odpověd na opakující se dotazy.

 

Z jakých hřebců si vybírat

Netřeba připomínat, že že k plemenitbě smí být využit jen hřebec, který je zapsán v Seznamu hřebců, lidově řečeno – jen ten, který je některým chovatelským sdružením „uchovněn“.

Máte-li klisnu, která je zapsaná v Plemenné knize koní Kinských (zapsání si ověřte v Průkazu koně - musí to být stvrzeno razítkem, datem a podpisem Svazu chovatelů koní Kinských, nestačí že je „žlutá“, nebo že má uvedenou plemennou příslušnost Kůň Kinský) a chcete odchovat hříbě, které bude mít plemennou příslušnost Kůň Kinský (zapsané v Registru PK KK), musíte si vybrat hřebce ze Seznamu hřebců KK, kteří mají výběr pro příslušný rok (Seznam je uveden v Chovatelské publikaci 2016 a na www.schkk.cz. Aktuálně je doplněn o hřebce A1/1 6024 Moonjazz).

00126439m.jpg 6024 Moonjazz

 

Klisny s 0 % původních genů KK

Řád PK stanoví, že klisny A1/1, které jsou zapsány v Pomocné plemenné knize KK nelze připouštět plnokrevnými hřebci uvedenými v Seznamu KK (to bychom chovali anglické plnokrevníky a ne polokrevné KK).

V Pomocné plemenné knize jsou však dle dříve platných podmínek zapsány klisny, které nemají původ KK, ale byly do PK zapsány na základě „žlutého zbarvení“. Dle nyní platného ŘPK to již možné není, zapsány mohou být výhradně klisny s podílem původních genů vyšším než 0 %. V PK hřebců jsou uvedeni i hřebci, kteří sice nemají PG, ale byli zařazeni pro své vlastnosti ke zlepšení sportovní výkonnosti či typu.

Z uvedeného vyplývá, že klisny s 0 % PG KK by neměly (mohou, ale riziko viz dále) být připouštěny hřebcem s též 0 % PG. Potomek by měl logicky též 0 % PG - a tedy by nesplňoval podmínku zápisu do PK.

 

Nenaletět na nepravdivé informace

Řada majitelů koní sleduje vedle stránek chovatelských svazů a seriozních koňských portálů i různé, ne vždy pravdivě či úplně informující stránky a internetové diskuse, jejichž obsah může být zavádějící. To platí i o informacích o plemenících plemene KK. Proto připomínáme, že:

1/ chovat plemeno KK je možné nejen na území ČR, ale jediná oprávněná Plemenná kniha KK je vedena v ČR (SCHKK) a Průkazy koní pro KK vydává Ústřední evidence koní,

2/ podmínky pro zápis do PK KK platí stejné, bez ohledu na trvalé bydliště majitele/chovatele,

3/ SCHKK vydává každoročně seznam hřebců s výběrem pro příslušný rok. Jen po těchto hřebcích a z klisen zapsaných v PK KK lze hříbě zapsat do PK KK (stejnosměrná plemenitba). Pozor tedy na nabídky hřebců, kteří byť mají původ KK, nebo dokonce mají plemennou příslušnost KK, ale pro nesplnění podmínek zápisu hřebce do PKH nejsou uvedeni v seznamu (Seznam naleznete na www.schkk.cz). Pokud by se dokonce jednalo o hřebce, který nemá výběr pro žádnou PK, dopustili byste se přestupku proti platnému zákonu a mohli čelit i postihu. Pokud by se jednalo o hřebce, který má výběr pro jiné plemeno (v rámci jiné PK), ať u nás či v zahraničí - jednalo by se o nestejnosměrnou plemenitku a v PK vydaného ÚEK by měl uvedeno „v teplokrevném typu“.

Pokud by bylo takovéto hříbě evidováno v libovolné zahraniční PK (což nelze vyloučit, ale ani doporučit), pamatujte, že jeho cesta či cesta jeho potomků do PK KK je pro nesplnění podmínek zápisu některého z jeho předků vyloučena.

Tedy krátce a stručně: Chcete-li chovat Kinské koně, tak jedině na klisně zapsané v PK KK (a to již před připuštěním!) a po hřebci zapsaném v PK KK!

 

Péče o klisnu v prvé řadě, ale i trochu administrativy

1. K připuštění si vezměte s sebou PK, aby si majitel hřebce mohl ověřit, že klisna je zapsaná v PK KK (razítko SCHKK, datum a podpis).

2. Zkontrolujte, zda majitel hřebce uvedl úplnou Vaší adresu, telefon a raději i e-mailový kontakt.

3. Po narození hříběte kontaktujte pověřeného inspektora, který provede popis a odebere vzorek pro určení potvrzení otcovství (pro KK u všech narozených hříbat!). Hříbě označí mikročipem. Vzorek odešlete do akreditované laboratoře. (Náklady jdou na vrub chovatele)

4. Až obdržíte Certifikát - ověření původu, zašlete co nejdříve Připouštěcí list s popisem a podpisem popisujícího a tento certifikát na adresu tajemníka SCHKK, který hříběti přidělí číslo PK (zapíše do PK) a zajistí na ÚEK vystavení PK, který Vám pak zašle poštou.

5. Pokud se s klisnou a hříbětem zúčastníte Národní přehlídky KK, pak máte možnost nechat hříbě popsat a označit zde (náklady hradí svaz).

RNDr. Petr Dvořák

tajemník SCHKK

603 435 447

p.dvorak@i-minerva.cz